Emergency Respons Team (ERT)

Bij risicovolle werkzaamheden, zoals werken op hoogte of in besloten ruimtes, kan een Emergency Rescue Team (ERT) standby staan om in te grijpen bij calamiteiten en personen op een snelle en veilige manier te redden. Het ERT kan worden uitgerust met verschillende materialen, waaronder brandweerauto’s en materiaal, valbeveiliging, levensreddende apparatuur en ademlucht.

Een ERT bestaat uit minimaal drie personen: één teamcoördinator en twee manschappen. Het team heeft kennis van betreding van besloten ruimten, levensreddende handelingen, gevaarlijke stoffen, gasmeten, technische hulpverlening, waterongevallen, werkvergunningen en evacuatie.

De taken van het ERT omvatten onder andere het standby staan bij betreding van besloten ruimten door personeel, redding op hoogte, snelle en veilige redding van personeel uit besloten ruimten, eerste hulp verlenen, beginnende calamiteiten voorkomen en communicatie met hulpdiensten verzorgen.

Alle leden van het ERT hebben een aantal vereiste opleidingen gevolgd, waaronder VCA, Rijksdiploma Brandwacht (Manschappen A), Gasmeten NIKTA niveau 2, communicatie en portofoongebruik, reanimatie en levensreddende handelingen en BHV. De teamcoördinator heeft daarnaast ook het Rijksdiploma Hoofdbrandwacht (Manschappen B) behaald.

Wij zetten onze collega’s in op zowel ad-hoc basis als op projectmatige basis. Voor meer informatie aangaande de mogelijkheden en prijzen vul hieronder het contactformulier in of neem contact met ons op

Uitgebreide kennis en ervaring
Meerdere specialisaties
Erkende certificeringen
Snelle service
Veiligheidscirkel
Handelsweg 35 Unit 33-35
1525RG Wormerveer
Bel 075 615 1045
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes