BHV Advies

Bij TOP BHV begrijpen we dat bedrijfshulpverlening een complexe en belangrijke taak is. Op onze adviespagina delen we waardevolle inzichten en expertise om bedrijven te helpen bij verschillende aspecten van BHV.

Onze experts staan klaar om te helpen en te begeleiden op verschillende gebieden. Of het nu gaat om het opstellen van een BHV-plan, het beoordelen van de veiligheidssituatie binnen jouw organisatie, het trainen en certificeren van bedrijfshulpverleners, of het evalueren en verbeteren van bestaande BHV-processen, onze deskundigen hebben de kennis en ervaring om jou te ondersteunen.

Met persoonlijke aandacht en maatwerkadvies bieden we praktische oplossingen die voldoen aan jouw specifieke behoeften. We streven ernaar om jouw bedrijf veerkrachtiger en veiliger te maken, zodat je kunt vertrouwen op een effectieve bedrijfshulpverlening in geval van noodsituaties.

BHV-Vaardig

Ontdek BHV-Vaardig van TOP BHV: efficiënte en kostenbesparende bedrijfshulpverlening in de zorg. Met BHV-Vaardig bereiden we de hele organisatie voor op calamiteiten door alle medewerkers basiskennis en -vaardigheden bij te brengen. Hierdoor is iedereen voorbereid, met grotere effectiviteit en veiligheid als resultaat. Bovendien leidt dit tot lagere kosten, omdat er minder gecertificeerde BHV’ers nodig zijn en instructie intern kan plaatsvinden. Roosterproblemen behoren tot het verleden door de flexibiliteit die BHV-Vaardig biedt. TOP BHV begeleidt organisaties volledig bij de implementatie van deze vernieuwende aanpak.

Lees hier meer over BHV Vaardig

Brandveiligheidscan

Als gebruiker van een gebouw is het belangrijk om te weten of het voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Een brandveiligheidscan beoordeelt of het gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Het resultaat is een rapport met geconstateerde gebreken en praktische aanbevelingen om de brandveiligheid te verbeteren. De scan richt zich op organisatie, bouwkundige aspecten, technische installaties en bedrijfshulpverlening. Jij en de eigenaar zijn samen verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw.

Lees hier meer over de Brandveiligheidscan

Omgevingsvergunning

Voor een Omgevingsvergunning of -melding moet je verplicht tekeningen van het hele pand aan de Gemeente leveren die aan standaardeisen voldoen. Wij kunnen deze tekeningen opstellen na een inventarisatie op locatie en leveren ze op formaat A0 of kleiner in tweevoud aan. De tekeningen moeten niet alleen de indeling van het gebouw weergeven, maar ook alle (brand)veiligheidsonderdelen, gebruiksfunctie en het maximaal aantal personen per ruimte. Bij ruimtes met meer dan 25 personen moet ook de inrichting op de tekening worden vermeld. Als jouw organisatie aan de criteria voldoet, moet je een Omgevingsvergunning of -melding indienen via het OmgevingsLoket Online (OLO).

Lees hier meer over een Omgevingsvergunning

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan en -plattegrond zijn verplicht bij een aanwezige brandmeldinstallatie en worden ook vereist bij audits van keuringsnormen. Wij adviseren bedrijven en instellingen om de plattegronden op te hangen als onderdeel van het ontruimingsplan, zodat bezoekers en medewerkers weten hoe ze moeten vluchten en waar de brandveiligheidsvoorzieningen zich bevinden. Voor hulpverleners zoals de brandweer zijn de plattegronden cruciaal om snel een overzicht te krijgen van het pand bij een calamiteit. Bij TOP BHV kunnen we jouw BHV-noodplan, ontruimingsplan en andere veiligheidsaspecten verzorgen of updaten, en dit integreren met trainingen en oefeningen. Op basis van jaarlijkse ontruimingsoefeningen ontvang je een rapportage met aanbevelingen om je organisatie continu te verbeteren. We bieden verschillende pakketten voor ontruimingsoefeningen aan, met optionele keuzes.

Lees hier meer over een Ontruimingsplan

Ontruimingsplattegrond

TOP BHV voldoet aan de NEN 1414 norm en ontwerpt ontruimingsplattegronden die voldoen aan de eisen voor vluchtroutes, pictogrammen en brandveiligheid. We kunnen deze plattegronden op diverse plaatsen in jouw gebouw ophangen, zodat je altijd de snelste weg naar de uitgang kunt vinden. Als jouw huidige plattegronden niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen wij ze herontwerpen en aanpassen aan de geldende normen. Onze werkwijze omvat een intake, het tekenen van de lay-out, een locatiebezoek en het aanpassen van de tekeningen. Na goedkeuring kunnen de tekeningen op de juiste plaatsen worden opgehangen. Daarnaast kunnen we jouw bhv noodplan, ontruimingsplan en andere veiligheidsaspecten verzorgen en updaten, zodat alles naadloos op elkaar aansluit. Met jaarlijkse ontruimingsoefeningen op maat krijg je inzicht in de actualiteit en kunnen we je organisatie helpen verbeteren volgens de plan-do-check-act methode.

Lees hier meer over een Ontruimingsplattegrond

Preventiemedewerker aanstellen

Een veilige en gezonde werkomgeving is essentieel voor elke onderneming. In de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden alle risico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht en vastgelegd in een Plan van Aanpak. De Preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het bespreken van risico’s, het bieden van oplossingen en het adviseren van het management. Volgens de Arbowet is het hebben van ten minste één Preventiemedewerker verplicht. Bij TOP BHV kun je een Preventiemedewerker inhuren om samen te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. We ondersteunen de directie, de ondernemingsraad en voeren praktische uitvoeringen uit om knelpunten aan te pakken. Met controle-rondes kunnen we nieuwe knelpunten identificeren.

Lees hier meer over het aanstellen van een Preventiemedewerker

Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is een document dat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers in een bedrijf beschrijft. Het doel is het voorkomen van ongevallen en gezondheidsklachten om zo het ziekteverzuim te verminderen. Het opstellen van een RI&E is wettelijk verplicht voor werkgevers met personeel en omvat een gedetailleerde inschatting van risico’s, rekening houdend met specifieke werknemersgroepen. Het bijbehorende Plan van Aanpak beschrijft de maatregelen om de risico’s aan te pakken. TOP BHV kan helpen bij het opstellen van de RI&E en het PvA, inclusief het rapporteren van mogelijke risico’s en het informeren over veranderde wetgeving.

Lees hier meer over de RI&E

Veiligheidsplattegrond

Optioneel kun je een veiligheidsplattegrond toevoegen aan je ontruimingsplan. Hoewel dit niet verplicht is, kan het wel van grote waarde zijn. Een veiligheidsplattegrond geeft belangrijke veiligheidsinformatie weer, zoals de locaties van brandblusmiddelen, rookmelders, slow whoops, gevaren en verboden. Het is essentieel dat deze plattegrond voldoet aan de NEN1414 normen. Het hebben van een veiligheidsplattegrond vergemakkelijkt de communicatie over veiligheidsaspecten tijdens calamiteiten, zowel voor de Ploegleider BHV als voor de brandweer.

Lees hier meer over de Veiligheidsplattegrond