Preventiemedewerker Aanstellen

Een veilige en gezonde werkomgeving is van groot belang voor elke onderneming. Alle risico’s die verzuim kunnen veroorzaken moeten worden beperkt, van het voorkomen van brand tot het ergonomisch inrichten van werkplekken. In de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden de risico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht. De risico’s die moeten worden aangepakt worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. De Preventiemedewerker is de persoon die verantwoordelijk is voor het bespreken van de risico’s en oplossingen, en die advies uitbrengt aan het management.

De Arbowet vereist dat elk bedrijf ten minste één Preventiemedewerker heeft, die samenwerkt met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Om het Arbobeleid goed uit te kunnen voeren, moet de Preventiemedewerker op de hoogte blijven van veranderingen in de wetgeving. Lees meer over de Arbowet, de controle van de Inspectie SZW en de bijbehorende sancties met betrekking tot de Preventiemedewerker.

Bij de Veiligheidscirkel kun je een Preventiemedewerker inhuren. Wij nemen de verantwoordelijkheden uit handen en werken samen met jouw eigen Preventiemedewerker om continuïteit te garanderen en de benodigde kennis in huis te hebben. Samen zorgen we voor een gestructureerde en praktische invulling van jouw Arbo-verplichtingen.

Onze diensten omvatten onder andere:

  • Overleg en ondersteuning van de directie bij het maken van keuzes;
  • Overleg met en ondersteuning van de Ondernemingsraad;
  • Praktische uitvoering van knelpunten in het Plan van Aanpak;
  • Controle-rondes in het gebouw om nieuwe knelpunten te constateren.

Neem contact op met uw persoonlijke specialist

Fabian Klinkenberg

Accountmanager

+31 (0) 6 41 00 42 72
fabian@veiligheidscirkel.nl

Al meer dan 10 jaar succesvol
bij onze klanten

Praktijkgerichte cursus
Erkend certificaat
Maatwerkoplossingen
Persoonlijke aandacht
Veiligheidscirkel
Handelsweg 35 Unit 33-35
1525RG Wormerveer
Bel 075 615 1045
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes