Preventiemedewerker

Cursus preventiemedewerker op eigen locatie

Het is wettelijk verplicht voor elk bedrijf om een preventiemedewerker te hebben. Deze professional, samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, zorgt voor een veilig en gezond werkklimaat om verzuim te voorkomen.

Jaarlijks vinden er zo’n 230.000 bedrijfsongevallen plaats, met 3000 dodelijke slachtoffers. Deze ongevallen variëren van werken met gevaarlijke stoffen tot hart- en vaatziekten. Daarom is het van groot belang dat elke organisatie zich inzet voor een gezonde en veilige werkomgeving.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de risico’s binnen een bedrijf, en het Plan van Aanpak bevat de lijst met maatregelen die moeten worden genomen. De preventiemedewerker speelt hierbij een cruciale rol en adviseert het management over te nemen maatregelen. In bedrijven met maximaal 25 medewerkers kan de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden, maar ook de werkgever moet beschikken over voldoende kennis om deze rol te vervullen.

Onze opleiding Preventiemedewerker biedt zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden, zodat cursisten kunnen bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving. Onderwerpen zoals de Arbowet, de rol van de preventiemedewerker, het opstellen van een RI&E en Plan van Aanpak, en het adviseren van de OR, personeelsvertegenwoordiging of het management komen aan bod.

Wat kun je verwachten:

Tijdens de cursus voor preventiemedewerker worden verschillende belangrijke aspecten behandeld. Een van de hoofdonderwerpen is het begrijpen en toepassen van de Arbowet- en regelgeving. De cursisten leren over hun rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker binnen het wettelijk kader.

Er word aandacht besteed aan het herkennen en analyseren van arbeidsrisico’s. De cursisten leren hoe ze een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen opstellen en hoe ze kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van een effectief plan van aanpak.

Een ander belangrijk aspect van de cursus is het bevorderen van veilig en gezond gedrag op de werkvloer. De cursisten krijgen inzicht in hoe ze medewerkers kunnen motiveren en bewust kunnen maken van veiligheids- en gezondheidskwesties. Communicatievaardigheden en het kunnen adviseren van medewerkers en het management komen ook aan bod.

Praktische tools en technieken komen aan bod, zoals het uitvoeren van werkplekinspecties, het opstellen van noodplannen en het omgaan met incidenten en noodsituaties. De cursus biedt ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van casestudy’s om de kennis toe te passen op concrete situaties.

Na afronding van de opleiding ontvangen cursisten een bewijs van deelname voor de training van Preventiemedewerker. Deze training vindt plaats op de eigen locatie van het bedrijf, waardoor de cursus volledig is afgestemd op de specifieke situatie en processen.

 

Neem contact op met uw persoonlijke specialist

Fabian Klinkenberg

Accountmanager

+31 (0) 6 41 00 42 72
fabian@veiligheidscirkel.nl

Al meer dan 10 jaar succesvol
bij onze klanten

Praktijkgerichte cursus
Erkend certificaat
Maatwerkoplossingen
Persoonlijke aandacht
Veiligheidscirkel
Handelsweg 35 Unit 33-35
1525RG Wormerveer
Bel 075 615 1045
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes